Grand Seiko GS9 Club
ประเทศไทย

กฎระเบียบของคลับ

(สำหรับสมาชิกของประเทศไทยเท่านั้น)

Grand Seiko GS9 Club สำหรับประเทศไทย ให้บริการในรูปแบบสมาชิก ซึ่งให้สิทธิเฉพาะผู้ครอบครองนาฬิกา Grand Seiko ทุกเรือน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ตามที่สมัครรวมถึงได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น โดยนาฬิกาของท่าน ต้องซื้อผ่าน Grand Seiko Boutique Bangkok, Grand Seiko Salon สาขา เซ็นทรัล ชิดลม, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล ลาดพร้าว,  สยามพารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม, สยามทาคาชิมาย่า, Grand Seiko Boutique online และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

วันนี้ท่านสามารถลงทะเบียนนาฬิกาของท่าน เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ ข่าวสารล่าสุดและร่วมกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นสำหรับสมาชิก GS9 Club เท่านั้น เพียงท่านกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพี่อลงทะเบียน เมื่อเรียบร้อยแล้ว กรุณากด “ยืนยัน” ระบบจะส่งอีเมลเพื่อให้ยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ กรุณากด “ยืนยันตัวตน” และกด “ลงทะเบียนนาฬิกา“

บริษัทขอให้ท่านจัดเตรียมหลักฐานที่ประกอบด้วยข้อมูล/รูปภาพ ตามรายการต่อไปนี้สำหรับการลงทะเบียนนาฬิกา โดยจะขอพิจารณารับเฉพาะรูปภาพที่เหมาะสมเท่านั้น

  1. รูปนาฬิกา Grand Seiko ของท่าน
  2. ใบเสร็จรับเงินในการซื้อนาฬิกา Grand Seiko จากร้านค้าที่ได้รับอนุญาต
  3. บัตรรับประกัน GS Warranty Card ที่ระบุเลขตัวเรือน และวันที่ซื้อ

บริษัทสงวนสิทธิที่จะอนุมัติ/ไม่อนุมัติการเป็นสมาชิก Grand Seiko GS9 Club (สำหรับประเทศไทย) ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท โดยแจ้งเหตุผลหรือไม่ก็ได้

ข้อมูลการเป็นสมาชิก ขื่อ/พาสเวิร์ด ที่บริษัทมอบให้นั้น ให้ใช้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือใช้ร่วมกับผู้อื่นได้

เนื้อหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่มอบให้ท่านสมาชิกนั้นไม่ควรส่งต่อให้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกคลับ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพทั้งหมดหรือบางส่วน แม้แต่การคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน ไปโพสต์ลงที่เว็ปไซต์ต่าง ๆ ยกเว้นได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร จาก    บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) เท่านั้น

สินค้าที่ระลึกหรือสินค้าสมนาคุณที่จัดเตรียมให้ท่านสมาชิกนั้น เป็นไปเพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปขายต่อ

Grand Seiko GS9 Club อาจมีอยู่ในหลายประเทศ แต่สมาชิกของประเทศไทย จะใช้สิทธิ์ได้แต่เฉพาะในคลับนี้เท่านั้น ไม่มีการส่งต่อหรือเชื่อมโยงข้อมูลหรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ กับคลับในประเทศอื่น

การสั่งซื้อสินค้าจากคลับ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา Grand Seiko หรือแม้แต่ของที่ระลึกจากคลับ จะถูกจัดส่งให้กับท่านสมาชิกตามที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎระเบียบนี้ อาจมีผลให้มีการหยุดการให้บริการหรือยกเลิกสิทธิพิเศษของสมาชิกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการ Grand Seiko GS9 Club ประเทศไทยได้
Grand Seiko GS9 Club
Thailand